Yenidog an Yog un Bakım U nitesinde Vankomisin Direnc li Enterokokun Rektal Kolonizasyon Su rveyansı ve Risk Fakto rlerinin Deg erlendirilmesi


ALAY H. , MUTLU F., ÇELİK N., KADIOĞLU B., ALAY R. A. , ÖZKURT Z.

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, 11 - 15 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text