Spermin Substitüe Siklotrifofazen Platformunda Bodipy Taşıyıcılı Fotoduyarlaştırıclar


Yıldız Gül E., Tanrıverdi Eçik E., Yenilmez Çiftçi G.

33.Ulusal Kimya Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.210

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.210
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Fotodinamik terapi (PDT) çeşitli kanser türlerinin tedavisi için kullanılan, geleneksel yöntemlere göre yan

etkileri daha az ve kanserli bireyin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen alternatif bir tedavi yöntemidir [1].

PDT mekanizması ışık, fotoduyarlaştırıcı (PS) ve singlet oksijenin oluşturduğu ortak bir kombinasyonun aktif

hale gelmesi ile çalışmaktadır [2]. Işık ile uyarılan PS’den üretilen singlet oksijen oldukça toksiktir, ömrü

oldukça kısadır ve sadece tedavinin gerekli görüldüğü bölgede doku tahribatına sebep olur [3].

Bu çalışmada, biyolojik bir amin olan spermin ve florofor bir çekirdek olan BODIPY birimleri ile dekore

edilmiş siklotrifosfazen-BODIPY hibrit moleküller hazırlanmış, yapıları kütle spektrometresi, ¹H,¹³C ve ³¹P

NMR ölçümlerinden elde edilen veriler ile aydınlatılmıştır. Sentezlenen fotoduyarlaştırıcı adayı bileşiklerin

fotofiziksel (absorpsiyon, emisyon dalga boyları, molar absorbsiyon katsayıları, floresan kuantum verimleri)

ve fotokimyasal özellikleri (singlet oksijen üretme kapasiteleri, karanlıkta ve ışık altındaki kararlılıkları)

kimyasal metot kullanılarak belirlenmiştir. Devam eden proje kapsamında; hazırlanan fotoduyarlaştırıcı

adayı bileşiklerin in vitro fotodinamik terapi etkileri araştırılacaktır.