Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoklu Lisans veLisansüstü Öğrencilerinde Marka Tercihlerinin Araştırılması


TOZOĞLU E. , ŞEBİN K. , DAĞLIOĞLU Ö., BOSTANCI Ö.

Abant İzzet Baysal Universty Sport Sciences Association, 10. International Sport sciences Congress, 23 - 25 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text