İspir İlçesinde Süt Hayvancılığı ve Süt Ürünleri Üzerine bir Araştırma


KAVAZ A., BAKIRCI İ.

İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 June 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Ataturk University Affiliated: Yes