Hemşirelerin Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi


ALTUNTAŞ S., İŞÇİ N., ALAÇAM B. , SARIOĞLU A.

I. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 December 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey