Farklı Topraklara Uygulanan Azotlu Gübrelemenin Nitrifikasyon Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Kızıloğlu F. T. , Bilen S. , Ataoğlu N.

Atatürk Üni. Zir. Fak. Dergisi, vol.32, pp.137-142, 2001 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32
  • Publication Date: 2001
  • Title of Journal : Atatürk Üni. Zir. Fak. Dergisi
  • Page Numbers: pp.137-142

Abstract

Bu denemede Erzurum ve Rize Yöresi topraklarının nitrifikasyon kapasitesi üzerine azotlu gübre ilavelerinin etkilerinin

incelenmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla Erzurum Ovası'nda bulunan Atatürk Üniversitesi 4 No'lu deneme alanından ve Rize İlinin Ardeşen İlçeslninden alınmıştır.

Topraklara N0, N,. N2 düzeyinde NH4N03'lı gübre dozları uygulanmıştır. Deneme 2x3x6 Şansa Bağlı Faktöriyel Deneme planına göre 3

tekerrürlü olarak laboratuvar koşullarında yürütülmüştür. Topraklann nemî tarla kapasitesi düzeyinde sabit tutulmuştur. Toprak örnekleri

0, S, 10, I S, 20, 25 ve 30 gün süresince inkübe edilmiştir. Denemenin başlangıcında ve sonunda fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizler

yapılmıştır. Gerek inkübasyon başlangıcında, gerekse hfer inkübasyon süresi sonunda toprakların NH4+ ve N03" azotu içerikleri tespit

edilmiştir.

Sonuç olarak Rize ve Erzurum topraklarının 30 günlük Inkübasyonun sonunda nitrifikasyon kapasiteleri azotlu gübrelemeden

etkilenmiş, gübre ilavesine bağlı olarak nitrlfıkasyon kapasitelerinin artış gösterdiği tespit edilmiştir.