Karma yöntem araştırmalarına giriş (3. Baskı)


Göktaş Y. , Çelik S. , Acar İ. H. , Sözbilir M. (Editor)

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara