Engellilere Uygulanan Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

KÜÇÜKALİ A.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, pp.59-86, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is a social responsibility to provide a better standard of living for disabled people. Perceiving disabled people as a part of whole society - not as a different group- and making arrangements to increase their activities in social life is a humanitarian mission and also a main right of disabled people. It is a public obligation to implement legal regulations towards disabled people which protect their rights they have as others and reinforce their honor and to support them participate civil, political, economic, social and cultural environments with equal opportunities. In this study we investigated the applications of social policy towards disabled students in Atatürk University

Engelli insanların daha iyi bir yaşam düzeyine kavuşturulması toplumsal bir sorumluluktur. Engelli bireyleri toplumun ayrı bir kesimi olarak değil, bütünleşmiş bir parçası olarak algılamak ve onların sosyal alanda etkinliğini artırmak adına gerekli düzenlemeleri yapmak toplumun insanlık görevi, engellinin ise temel hakkıdır. Her birey gibi engellilerin de doğuştan sahip olduğu hakları koruyan ve onların onurunu güçlendiren yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve engellilerin medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit fırsatlarla katılımının sağlanması kamusal bir zorunluluktur. Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi’nde okuyan engelli öğrencilere yönelik politikaların, üniversitedeki uygulamaları araştırma konusu yapılmıştır.