ZİRAİ BİLİRKİŞİ RAPORU


Creative Commons License

Barik K. , Özgül M. , Hacımüftüoğlu F.

Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.3, Muş, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Muş

Abstract

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                                               VARTO/MUŞ

 

ZİRAİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Dosya No       :  2020/234 Es.

Davacı             : Kudbettin KAYA ve Müşterekleri.

Davalı             : Hazineyi Temsilen Varto Mal Müdürlüğü

Dava Konusu : Tapu İptal

Parsel No       : 117 parsel

Muş ili Varto İlçesi Yukarı Hacıbey Köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazla ilgili olarak 22.10.2021 tarihinde yapılan keşfe Mahkeme heyetinizle birlikte Ziraat Bilirkişileri olarak katıldık. Dava konusu taşınmazla ilgili tüm unsurları mahallinde araştırdık, inceledik, mahalli bilirkişileri dinledik ve gerekli notlarımızı aldık. Dosya içeriği ve konu ile ilgili içtihatlar dikkate alınarak dava konusu taşınmaz hakkındaki kanaatimizi raporumuzun bundan sonraki bölümlerinde arz ve ifade ettik.