Mesleki Tu kenmişlik ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki


Güllüce A. Ç., İşçan Ö. F.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.7-30, 2010 (Peer-Reviewed Journal)