VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ


Creative Commons License

Barik K., Özgül M., Aydın A.

VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ, pp.3, Muş, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Muş
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

                                                                                    VARTO/MUŞ

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                    VARTO

ZİRAİ BİLİRKİŞİ KOMİSYON RAPORU

 

Dosya No                   : 2020/204 Es.

Davacılar                   : Gültekin ÇETİNKAYA ve Müşterekleri

Davacılar Vekili        : Av. Aysel AKYOL ÖKMEN

Davalı                         : Maliye Hazinesi

Dava Konusu            : Tapu İptali ve Tescil

Ada/Parsel No           : 102 ada 10 nolu parsel

Muş İli Varto ilçesi Tuzlu Köyünde 26.11.2021 tarihinde yapılan keşfe Mahkeme heyetinizle birlikte Ziraat Bilirkişileri olarak katıldık. Dava konusu taşınmazla ilgili tüm unsurları mahallinde araştırdık, inceledik, mahalli bilirkişileri dinledik ve gerekli notlarımızı aldık. Dosya içeriği ve konu ile ilgili içtihatlar dikkate alınarak dava konusu taşınmaz hakkındaki kanaatimizi raporumuzun bundan sonraki bölümlerinde arz ve ifade ettik.