Mature B-Hücreli lösemiden kaynaklanan serebral sinovenöz trombozis ve multipl kranial palsi


TAN H., TATAR A., BÜYÜKAVCI M., KESKİN YILDIRIM Z., YÖRÜK Ö., OĞUL H.

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.16, pp.274-280, 2019 (Scopus)