Çankırı İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Ebe ve Hemşirelerdeİş Doyumu Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi


TEKİN KAYA N., BİLGİN S.

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 2015 (Peer-Reviewed Journal)