Sakin Kent-Turizm İlişkisi Bağlamında Uzundere İlçesinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Küçükali A., Şen U.

ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.45-66, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz: 1999 yılında doğal hayatı, geleneksel değerleri ve sağlıklı yaşam tarzını Avrupa’da bir standarda kavuşturma adına İtalya’da başlatılan Cittaslow (sakin kent) hareketi zamanla birçok ülkede karşılık bulmuştur. 2020 yılı temmuz ayı itibariyle 30 farklı ülkeden 266 kent, Türkiye’de 17 ilçe, sakin kent olarak tanınmıştır. Erzurum ili Uzundere ilçesi de 2016 yılında Türkiye’nin 11. Sakin Kent’i olarak kabul edilmiştir. Uzundere, Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan ve sakin kent unvanına sahip tek yerleşim birimidir.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, her geçen gün artan turist sayısı ile dikkatleri çekmektedir. Erzurum’da kış turizminde ürün çeşitliliği ve sürdürülebilirliği sağlama adına Uzundere ilçesi sahip olduğu özellikler ile önemli bir turizm destinasyonu olma ve mevcut kış turizmine ciddi katkılar sunma potansiyeline sahiptir. Sakin Kent Uzundere, kayak merkezlerine olan yakınlığının yanı sıra coğrafi, doğal, turistik ve tarihi özellikleri bakımından kış turizmini geliştirici niteliktedir.

Bu araştırmada Uzundere çalışanlarının ilçenin turizminin gelişmesini önemsediklerinin, bireysel ve kurumsal olarak bu gelişime katkıda bulunma isteklerinin yüksek düzeyde olduğunun tespiti yapılmıştır. Araştırma, Uzundere’nin kış turizminde etkin olması halinde, Erzurum ili merkezinde yoğunlaşan kış turizminin daha geniş alana yayılacağını ve çeşitli turizm alternatifleriyle bölgenin daha cazip bir turizm destinasyonu olabileceğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Sakin Kent, Uzundere Turizmi, Sakin Turizm

Jel Kodları: J08, J18, R11, Z32

EVALUATION OF UZUNDERE DISTRICT IN THE CONTEXT OF CITTASLOW-TOURISM RELATIONS

Abstract: Uzundere is the only settlement in the Eastern Anatolia Region and has cittaslow title in Turkey.

In order to ensure diversity and sustainability in winter tourism in Erzurum, Uzundere district has the potential to become an important tourism destination with its features and to make serious contributions to the current winter tourism. Cittaslow Uzundere has a characteristic of developing winter tourism in terms of its geographical, natural, touristic and historical features as well as its proximity to ski centers. Cittaslow Uzundere has features that improve winter tourism in terms of its geographical, natural, touristic and historical features as well as its proximity to ski resorts.

In this study, it was determined that Uzundere employees care about the development of district tourism and are individually and institution willing to contribute to this development. The research has shown that if Uzundere is effective in winter tourism, winter tourism activities concentrated in the city center of Erzurum can expand to the district.center of Erzurum will spread to a wider area and the region can be a more attractive tourism destination with various tourism alternatives.

Keywords: Cittaslow, Slow City, Uzundere Tourism, Slow Tourism.

Jel Codes: J08, J18, R11, Z32