Olanzapinin insan lenfositleri üzerindeki in vitro genotoksik etkilerinin mikronükleus ve tek hücre jel elektroforez komet testleri kullanılarak araştırılması


TOĞAR B., TÜRKEZ H. , KIRPINAR İ., TATAR A. , HACIMÜFTÜOĞLU A. , GEYİKOĞLU F. , ...More

20. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, 1063, Denizli., 21 - 25 June 2010

  • Publication Type: Conference Paper