OLASI BİR KATALAN AYRILIĞININ AB ENTEGRASYONUNA ETKİLERİNİN SWOT ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ


Çelik S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.38, pp.129-144, 2023 (Peer-Reviewed Journal)