İnsan Sh-Sy5y Nöroblastom Hücrelerinde Glutamat ile İndüklenen Nörotoksisiteye Karşı 5-Ht7 Reseptörlerinin Antioksidatif ve Antiapoptotik Yolaklar ile Koruyucu Etkisi


YÜKSEL T. N. , YAYLA M., HALICI Z. , ÇADIRCI E. , ERKAYMAN B. , KÖSE D.

4. Uluslararası Bilimsel AraĢtırmalar Kongresi, 14 - 17 February 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text