Farklı Türdeki Egzersizlerin Nitrik Oksit Üzerine Akut veKronik Etkileri


Creative Commons License

Taş M., Kıyıcı F., Akyüz M., Kishalı N. F.

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, vol.13, no.1, pp.26-30, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Türk Spor ve Egzersiz Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.26-30
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

In relation to diverse factors exercise may cause different effects to our body. The cause for these factors is the intensity and duration of the exercise. This study aims to examine the relationship between different exercise types with the element nitric oxide which is effective in relieving the veins by expanding them. The study material was composed of 10 sportsmen from Kayak National Team. The effect of maximal burden on NO level was investigated by applying regular medium hard physical activity program on these sportsmen, 30-60 minutes a day, 3 times a week for a month following a speed test (10x20mt) applied and following the exercise program. Blood samples were taken shortly following the test and while resting. One month later blood samples were taken again and the same test was applied. Prior to the program while the serum NO levels at resting was 18.48  1.63U/mL following the speed test was determined to be 14.86  1.51 U/mL. After the program while the serum NO levels at resting was 30.56  2.18 U/mL following the speed test was determined to be 20.22  1.65 U/mL. In accordance with the outcome of the results on maximal load the serum NO level showed a significant statistical decrease, following a four week regular exercise a significant statistical increase, and whereas a significant statistical increase between maximal exercise and workout and a statistical significant interaction between maximal exercise and workout was seen. As a result, by increasing the NO level, regular and medium hard physical activities may result expansion in the veins which helps ease cardiovascular system by increasing the NO level. However, it was observed that excessive exhausting maximal exercise decreased the NO level in the body. This reason can be explained with the excessive use of the NO in the veins due to increasing blood pressure.

Birçok etkenle ilişkili olarak egzersiz vücudumuzda farklı etkilere neden olur. Bu etkenlere bir sebepte egzersizin şiddeti ve süresidir. Bu çalışmada farklı türdeki egzersizler ile damarları genişleterek rahatlanmasında etkili bir madde olan Nitrik Oksit (NO) arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, Kayak Milli Takımından 10 erkek sporcu (yaş 22.90 ? 4.33 yıl) oluşturdu. Bu sporculara bir ay, haftada üç gün, günde 30-60 dk orta şiddette düzenli fiziksel aktivite programı uygulatılarak egzersizin, program öncesinde ve sonrasında sürat (10x20mt) testi yaptırılarak maksimal yüklenmenin NO seviyesi üzerine etkisi araştırıldı. İstirahat durumunda ve testten hemen sonra kan numuneleri alındı. Bir ay sonra tekrar aynı test ve örnek kan alımları yapıldı. Program öncesinde; dinlenmede serum NO düzeyleri 18.48 ? 1.63U/mL iken sürat testi sonrası 14.86 + 1.51 U/mL tespit edilmiştir. Program sonrasında; dinlenmede serum NO düzeyleri 30.56 ? 2.18 U/mL iken sürat testi sonrası 20.22 + 1.65 U/mL tespit edilmiştir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda, maksimal yüklenmelerde serum NO seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüşe (p<0.001), dört haftalık düzenli egzersiz sonrasında istatistiksel olarak anlamlı bir artışa (p<0.001) ve maksimal egzersiz ile antrenman arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir etkileşim görülmüştür (p<0.05). Sonuç olarak, düzenli ve orta şiddetle yapılan fiziksel aktiviteler NO seviyesini artırarak damarların genişlemesine ve kardiyovasküler sistemin rahatlamasına neden olabilir. Ancak vücudu aşırı yoran maksimal egzersizlerde, NO seviyesinde düşüş görülmüştür. Buna neden olarak, artan kan basıncından dolayı NO' in damarlarda fazla kullanılmasından kaynaklandığı söylenebilir.