FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER


Creative Commons License

AKTÜRK E., AKAN Y., GÜLTEKİN S.

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1051-1056

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1051-1056
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Confidence in financial markets has a vital importance for the functioning of an economy. There are different indices used in the literature to measure this confidence. One of these indices, Financial Services Confidence Index, is being developed by the TCMB with a survey of businessmen. With this survey, the past evaluations of businessmen and expectations of the near future are determined. In this study, overnight interest rate, gold price, BIST100 index, imputed loan amount and VIX volatility index, which are thought to be effective on Financial Services Confidence Index, were examined. In this study, 2012:05 and 2019:02 period data is examined by ARDL(Autoregressive Distributed Lag) and Stepwise regression analysis. According to the findings of the analysis, overnight interest rate, gold price and imputed loan amount has a negative effect on Financial Services Confidence Index, while BIST100 index and VIX volatility index has positive. 

Finansal piyasalara duyulan güven bir ekonominin işlerliği açısından oldukça hayati bir öneme sahiptir. Bu güvenin ölçülebilmesi için literatürde kullanılan değişik endeksler bulunmaktadır. Bu endekslerden biri olan Finansal Hizmetler Güven Endeksi, TCMB tarafından iş adamlarına anket uygulanarak geliştirilmektedir. Bu anket ile iş adamlarının geçmişe yönelik değerlendirmeleri ve yakın geleceğe ait beklentileri belirlenmektedir. Bu çalışmada Finansal Hizmetler Güven Endeksi üzerinde etkili olduğu düşünülen gecelik faiz, altın fiyatı, BIST100 endeksi, verilen kredi miktarı ve VIX oynaklık endeksi incelenmiştir. Çalışmada Türkiye için 2012:05 ve 2019:02 dönemine ait veriler ARDL(Autoregressive Distributed Lag) ve Stepwise regresyon analizi ile incelenmiştir. Analizde edilen bulgulara göre, Finansal Güven Endeksi ile gecelik faiz, altın fiyatları ve verilen kredi miktarı endeks üzerinde negatif etkiye sahipken, BIST100 ve VIX oynaklık endeksleri arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.