Sağlık Çalışanlarının HAV ve HBV Geçirme ve Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi ( Ülke Geneli Çok Merkezli Çalışma)


TOSUN S., MERT D., ALAY H. , ÖZATAY D. M. , YILDIZ İ. E. , SEZER B. E. , ...More

7. ULUSAL AŞI SEMPOZYUMU, Turkey, 20 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey