Türkiye de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Ekonometrik Bir Analiz 1960 2002


Creative Commons License

Çakmak E., Yaprakli S.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.60, no.1, pp.59-72, 2005 (Peer-Reviewed Journal)