Türkiye’de Enerji Kullanımı ve İklim Değişikliği: 1990-2030 Dönemine İlişkin Tanımsal Bir Uygulama”, 19 (2): ss: 430-453 (2017),


Creative Commons License

Yaprakli S., Bayramoğlu T.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.19, no.2, pp.430-453, 2017 (Peer-Reviewed Journal)