ELEKTRİK TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ


Creative Commons License

Yapraklı S., Yurttançıkmaz Z. Ç.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.13, pp.195-215, 2012 (Peer-Reviewed Journal)