Terör-Yerel Ekonomik Kalkınma İlişkisi: Türkiye Düzey-2 Bölgeleri Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

EROĞLU SEVİNÇ D., YAPRAKLI S.

Journal of Yasar University, vol.15, no.59, pp.655-674, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 59
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Journal of Yasar University
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.655-674
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Ekonomik büyüme ve kalkınma olgusu gelişmiş, gelişmekte olan ve azgelişmiş tüm ülkelerin önemle üzerinde durdukları bir meseledir. Bununla birlikte özellikle günümüzde ülkelerin büyümesinin ve kalkınmasının önünde önemli bir sorun olan bölgesel ve yerel kalkınma dengesizliklerinin varlığı, bu sorunların nedenlerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini araştıran çalışmaların yoğunluk kazanmasını sağlamıştır. Bölgesel ve yerel ekonomik kalkınma farklılıklarının çeşitli sebepleri olmakla birlikte bu farklılıklara yol açan en önemli sebeplerden birisi ise meydana gelen terör olaylarının etkileridir. Bu etkiler dolayısıyla terör olaylarının yaşandığı mekânlarda büyüme ve kalkınma sekteye uğrayabilmekte hatta daha da geriye gidebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; terörün neden olduğu olumsuzlukların yerel ekonomik kalkınma bağlamında irdelenmesini sağlayarak, hangi faktör ve değişkenlerin terörün belirleyicileri arasında olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasında (İBBS) olan 26 Düzey-2 alt bölgesinin 2007-2017 dönemine ait verileriyle terörün belirleyicilerini ortaya koymaya yönelik olarak ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerden hareketle analizler gerçekleştirilmiştir. Panel veri analizine dayalı Coğrafik Ağırlıklı Regresyon (GWR) yöntemi sonuçlarına göre terörün belirleyicileri arasında olan makroekonomik değişkenler; gelir, turizm, işsizlik, enflasyon ve yoksulluk değişkenleridir. Ayrıca terörün sosyal belirleyicileri arasında suç, eğitim ve göç değişkenleri bulunmaktayken, çevresel belirleyicilerin ise yol ve coğrafya değişkenlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Özetle ortaya konan bu sonuçların terörün bölgesel belirleyicileri kapsamında yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ilerletilmesi bağlamında politika yapıcılara doneler vermesi beklenmektedir.