GÜNEY OSETYA YENİLGİSİ SONRASI GÜRCİSTAN İÇ SİYASETİ: SAAKAŞVİLİ'NİN AYAKTA KALMA BAŞARISI


AYDIN G.

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA), vol.5, no.10, pp.1-21, 2010 (Scopus)