Ana hepatik arter ile süperior mezenterik arter arasındaki konjenital persistan şantın ÇKBT anjiyografi ile gösterilmesi


DURAN C., OĞUL H. , FİL F. , KANTARCI A.

TRD 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey