Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankaların İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Kullanılan Motivasyon Araçları


Yılmaz H.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.13-34, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ulusal ve uluslararası alanda rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektör olan bankacılık sektöründe rekabet üstünlüğü elde edebilmenin temeli işe uygun insan kaynağının elde edilmesi ve elde tutulmasına bağlıdır. Zira bir hizmet sektörü olan bankacılıkta insan faktörü ön plandadır. Bankaların insan kaynakları uygulamaları ve kullanılan motivasyon araçları nitelikli çalışanın bankaya kazandırılması ve elde tutulmasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar tarafından kullanılan insan kaynakları uygulamaları ve motivasyon araçlarının belirlenmesine yöneliktir. Çalışma, bir nitel araştırma yöntemi olan belge incelemesi türündedir ve çalışmada veri analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından listelenen Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının insan kaynakları uygulamaları ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemi internet siteleri üzerinden insan kaynakları uygulamalarına ulaşılabilen 28 bankadan oluşmaktadır. Çalışmada bankaların insan kaynakları uygulamaları rastlanma sıklığına göre sıralanmıştır. İnsan kaynakları uygulamaları ve motivasyon araçları kullanma bakımından değerlendirilen bankalarda 12 farklı uygulamaya rastlanmıştır. Nitel araştırma bulgularına göre mevduat bankalarının çok büyük bir bölümünün insan kaynakları eğitimi, çalışanlara kariyer fırsatları sunma, misyon vurgusuna sahip olma ve çalışanların yenilikçilik ve yaratıcılık düzeylerini artırma gibi insan kaynakları uygulamalarına yönelik çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Bununla birlikte oryantasyon programları uygulama, örgüt içi iletişimin kalitesi ve çalışan sesi ile aile dostu uygulamalara örneklem dahilindeki bankaların çok azında rastlanmıştır.