İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum’da Bir Kamu Kurumu Örneği


ÇINAR O., KARCIOĞLU F., AKDAŞ K.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)