Katastrofik Antifosfolipid Antikor Sendromu ile Komplike olan Sistmik Lupus Eritematozuslu Hastanın Double Filtrasyon Plazmaferez ile


KİKİ İ. , BİLEN Y., KELEŞ M., UYANIK A. , ÇANKAYA E. , GÜLCAN E.

2. Güncel Böbrek hastalıkarı, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı Bildiri Özetleri, Turkey, 3 - 07 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey