Uydu Gravite Model Verileri ile Elastik ve Sismojenik Kalınlık İrdelemesi: Batı Anadolu ve Ege Denizi Örneği


PAMUKÇU O., DOĞRU F., YILDIZ H.

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2018 Bilimsel Toplantısı, İzmir, Turkey, 1 - 02 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Ataturk University Affiliated: Yes