Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Zaman Söylemi: Bursa’da Zaman


Creative Commons License

Börekçi M.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES TÜRKLÜK BİLGİSİ ARAŞTIRMALARI, vol.57, pp.227-240, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract