JEAN HANS ARP


Bulat S., Bulat M.

in: KURAMSAL ARAŞTIRMALAR, CANER ŞENGÜNALP,HALİL DAŞKESEN, Editor, https://www.detayyayin.com.tr/, Ankara, pp.65-80, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: https://www.detayyayin.com.tr/
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.65-80
  • Editors: CANER ŞENGÜNALP,HALİL DAŞKESEN, Editor
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

            JEAN  HANS ARP

                                           Serap BULAT[1] https://orcid.org/0000-0001-7074-5719

 

                                            [2]Mustafa BULAT https://orcid.org/0000-0002-2192-8508

 

 

ÖZET

Sanatçı sırrını çözemediği olguları, doğadan yola çıkarak, kusursuz dengeler, zıtlıklar, estetik güzellikler ve çeşitlilikler içerisinde, her zaman kendi hayatına dair yeni, farklı bir evren ve yeni bir doğa ortaya koyar. Devamlı hareket durumunda olan doğanın ve matematiksel sistemin içerisinde sade geometrik formları ele alan insanoğlu, cansız varlıklara endişeleriyle bağıntılı değişik formlar vermiş ve doğanın nesnelerini sanat eserlerine çevirmişlerdir. Yazar sanatı; “Sanat, toplumun diğer alanlarındaki yaratılarıyla birlikte gelişmekte, onları etkilemekte ve onlardan etkilenmektedir. Yeni toplumun sanatçısı, yeni duygu ve düşüncelerini biçimlendirmede dilini yaratmada, yeni teknik ve malzemelerden yararlanmaktadır. Bu yeni teknik ve malzemeler sanatçıyı yeni plastik dil yaratmaya itmekte ve sanatta iki yanlı bu alışveriş ve etkilenme hep devam etmektedir”  ifadeleriyle tanımlamaktadır. Yazar sanatçıyı, “Sanatçı kimdir? sorusuna sanatın bugün geldiği noktayı esas alarak- verilecek çok sayıda cevap vardır. Tarihte sanatçı figürünün ortaya çıkışına dair bir başlangıç noktası bulmak mümkün değildir. Elbette kolaycı akıl yürütmeyle, olma/oluş hali bağlamında düşünüldüğünde sanatçının varlığı ile sanatın ortaya çıkışının eş zamanlı olduğu söylenebilir. Ancak bir bilgi nesnesi olarak sanatçının varlığının en azından adıyla kayda geçirilmesinin tarihi sanat kadar eski değildir.”  ifadeleriyle tanımlamaktadır.

XX. yüzyılın başlangıcından itibaren, sanatta geleneksel yapıların sarsıldığı, sosyo-ekonomik   çöküntülerin  ve politik kargaşaların yaşandığı, I. Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte insanlar, bu durumlardan oldukça etkilenmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı’nın etkisiyle boşluk içine düşmüş olan sanatçılar, farklı arayışlar içerisine girmişler ve devamında birçok çağdaş sanat  akımlarının ortaya çıkmasına neden olmuş ve geçmiş dönemlerle hesaplaşmaların yaşandığı  dönemlere girilmiştir.