Balıkesir Zağnos Paşa Camii Haziresi’ndeki Kavuk Tipleri


Gökler B. M., Köşklü Z.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.66, pp.453-478, 2019 (Peer-Reviewed Journal)