Academic Discourse Formation of Articles in Turkish Education


FURTUN S., Börekçi M.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.11, no.4, pp.796-824, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 4
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.16916/aded.1303002
  • Journal Name: Ana Dili Eğitimi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.796-824
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to perform a discourse analysis of academic texts pertaining to Turkish language education in Türkiye. The analysis will be conducted using genre analysis, with a focus on evaluating the appropriateness of scientific language and structure. Expert opinions will be utilized to assess the relevant articles. The study materials consist of articles specifically related to Turkish language education. These articles underwent document analysis using a review format adapted for the Turkish language. Additionally, interviews were conducted with the editors of journals that publish Turkish education articles, using an interview form developed by the researcher. The data collected from these sources were processed and interpreted, with the findings presented in the respective section of the article. A comparison of the data sets was conducted within the discussion section. In total, 402 articles were analyzed, and interviews were conducted with 12 editors. The findings comprise an individual examination of each data set, while the discussion section establishes connections between the data sets. This study offers methodological, contextual, epistemological, and content-based suggestions to identify issues related to Turkish education articles, the researcher's role in the study, and how to effectively utilize the collected data.
Bu çalışma, Türkiye’deki Türkçe eğitimi üzerine çalışılan akademik metinlerin tür analizi çerçevesinde çeşitli başlıklar altında söylem analizinin yapılmasını ve ilgili makalelerin uzman görüşleri ile değerlendirilerek bilimsel dile ve yapıya uygunluğunun incelemesini amaçlamaktadır. Bu araştırma için Türkçe eğitimini konu alan makaleler çalışma materyali olarak kullanılmıştır. Makaleler Türkçeye uyarlanan makale inceleme formatı ile doküman incelemesine tabi tutulmuştur. Ardından Türkçe eğitimi makalelerinin yayınlandığı dergilerin Türkçe eğitimi alan editörleriyle araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formuyla Türkçe eğitimi makalelerinin durum hakkında görüşme tekniği ile veri alınmıştır. Bu verilerin işlenmesi ve yorumlanması makalenin bulgular kısmında, karşılaştırması ise tartışma bölümünde yapılmıştır. Araştırma kapsamında 402 makale incelenmiş ve 12 editör ile mülakat yapılmıştır. Bulgular, her bir veri setinin ayrı ayrı incelenmesini, tartışma ise veri setlerinin ilişkilendirmesini içermektedir. Bu çalışma ile Türkçe eğitimi makalelerinin sorunlarının tespit edilmesi, yazarın çalışmadaki konumu ve topladığı verileri nasıl kullanması gerektiğine yönelik yöntem bilimsel, bağlamsal, epistemolojik ve içeriğe dayalı öneriler yer almaktadır.