Ratlarda kolistin ile oluşturulan böbrek hasarı üzerine hesperidin ve krisin’in etkilerinin araştırılması


HANEDAN B., ÖZKARACA M. , KIRBAŞ A., KANDEMİR F. M. , AKTAŞ M. S. , KILIÇ K., ...More

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 10 - 13 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text