Contemporary Public Supervision Method: Ombudsman and Health Service Ombudsman Proposal for Turkey


Creative Commons License

Karataş A., Avci S. B.

Al-Farabi International Journal of Social Science, vol.2, no.4, pp.18-49, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Al-Farabi International Journal of Social Science
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Root Indexing, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.18-49
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

The Ombudsman System, which has been implemented with more than three hundred years of tradition and various structural and functional characteristics in more than one hundred countries worldwide, has been used as one of the administrative control mechanisms in Turkey since 2012. Ombudsman Institutions are traditional sense; is seen as a contemporary practice seeking a solution to disagreements between citizens and public institutions. In addition to this traditionally charged task of Ombudsman Institutions, various Ombudsman systems have been established in different countries. The Health Services Ombudsman is one of these areas. This type of Ombudsman is practiced worldwide in the UK, New Zealand and Australia. It has been the main task of these institutions to ensure that complaints from citizens are resolved and health care services become more accountable.

In this study, the positive and negative consequences of a specialized Ombudsman institution dealing with health services in Turkey are discussed. For this purpose, the Health Services Ombudsman systems implemented in other countries have been examined and compared with the existing system in Turkey. In addition, various suggestions have been presented for the Ombudsperson Institution to function properly in Turkey. Indeed, this study aims to demonstrate the applicability of the Health Services Ombudsman in Turkey. These assessments on the necessity of the Health Services Ombudsman hold valuable results in terms of policy makers and public administrators.

Keywords: Supervision, Public Supervision, Ombudsman, Health Services Ombudsman

Dünya genelinde yüz elliden fazla ülkede, yaklaşık üç yüz yıllık geleneğini ile çeşitli yapısal ve işlevsel özelliklere sahip olarak uygulanan Ombudsmanlık sistemi, Türkiye’de 2012 yılından beri ülkenin idari denetim mekanizmalarından biri olarak kullanılmaktadır. Ombudsmanlık Kurumu geleneksel anlamda vatandaşlar ve kamu kurumları arasındaki anlaşmazlıklara çözüm yoları arayan çağdaş bir uygulama olarak görülmektedir. Ombudsmanlık Kurumunun geleneksel olarak yüklendiği bu görevinin yanı sıra farklı ülkelerde çeşitli alanlara özgü Ombudsmanlık sistemleri kurulmuştur. Sağlık Hizmetleri Ombudsmanlığı bu alanlardan biridir. Bu Ombudsmanlık türü dünya genelinde İngiltere’de, Yeni Zelanda’da ve Avustralya’da uygulanmaktadır. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri çözüme kavuşturmak ve sağlık hizmetlerinin daha hesap verebilir olmasını sağlamak, bu kurumların temel görevleridir.

Bu çalışmada Türkiye’de sağlık hizmetleri ile ilgilenen ihtisaslaşmış bir Ombudsmanlık Kurumunun olumlu ve olumsuz sonuçları tartışılmakladır. Bu amaçla diğer ülkelerde uygulanan Sağlık Hizmetleri Ombudsmanlığı sistemleri incelenerek Türkiye’deki mevcut sistemle karşılaştırılmıştır. Nitekim bu çalışma Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Ombudsmanının uygulanabilirliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca Türkiye’de Ombudsmanlık Kurumunun sağlıklı şekilde işleyebilmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur. Sağlık Hizmetleri Ombudsmanlığının gerekliliğine ilişkin yapılan bu değerlendirmeler, politika yapıcılar ve kamu yöneticileri açısından değerli sonuçları barındırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Denetim, Kamu Denetçisi, Ombudsman, Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı