Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi ve Etkisi: TRB1 Bölgesi Otel İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma


ÖZER S., GÜLLÜCE A. Ç.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.37-47, 2019 (Peer-Reviewed Journal)