UYGARLIKLARDA ÇÖLÜN SANAT’TA VAR OLUŞU


Bulat M., Özlütürk Beyaztaş G.

IV. Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde “Kırsal Alanlar ve Ekoloji” Kongresi (RUDESU2023) 05-06 Ekim 2023 Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 06 October 2023, pp.280-297

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.280-297
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

 

                     UYGARLIKLARDA ÇÖLÜN SANAT’TA VAR OLUŞU

                                                                     

                                                               

Özet

Doğa, insanoğlunun var olmadığı zamanlardan beri, bazen görünür ve bazen de görünmez devinim içerisindedir. İnsanoğlu da doğanın bir parçasıdır ve kesin sınırlar ile birbirinden ayrılamazlar. Tıpkı sanat ve doğa ikilisi gibi birbiri içinde gizlenmiş iki kavram birbirine bulanmış olarak düşünülür. Doğaya ve çevreye sanat gözüyle bakmak sanatsal öğrenmenin tarih boyunca sanatçıları etkilenmiştir. Sanayileşmenin etkisiyle doğadan uzaklaşma olsa dahi doğanın büyüleyici etkisi insanları hep dönüp dolaşıp yine yeniden kendine hayran bırakmıştır. İnsanların özellikle de sanatçıların doğaya olan ihtiyaçları hep olmuştur. Soyut sanat kavramı ile doğadan kopmayı başardığını düşünen eser sahibi, eserlerin yine doğadan etkileşimle ortaya çıktığını fark etmiştir.

          Oysa ki insanlık tarihine bakıldığında , insanın yaptığı çalışmalarda ve ürünlerde sürekli bir değişim ve gelişim gözlenmektedir. Örneğin mağaraları kendine mekan yapan insan, mağara duvarlarına yaşam serüvenlerini resimlerle ,sembollerle ve şekillerle ifade eden insanoğlu bugünün dev boyutlu gökdelenlerine ulaşan mimarlık yapıtları veya heykel sanatının izlediği gelişim ve değişimin somut bir örneğidir.

          Peru bölgesi insanları tarafından yaratılmış olan, Antik Nazca çizgileri,  tapınma, bereket ve bolluk için yaratılmış küçük taşlarla meydana getirilmiş dev figürleri, ilk Arazi Sanatı üretimlerin atasını oluşturmaktadır. Doğanın kendisi bir sanat eseridir, doğada var olan süreklilik, (varoluş ve yok oluş) sanatın en güzel örneğidir.

          İlk çağdan günümüze tüm tarihsel süreçte insanoğlunun yaşadığı mekânları oluşturma ve düzenleme girişimi ve arzusu ‘kır/doğa’ sanatında önemli bir yere sahip olan doğanın sanatçıya sunduğu sınırsız sayıda şekil, form, renk ve bu kavramlar arasında oluşmuş sayısız ilişki, insanı hayrete düşürecek görsel albeniyle sanat eserleriyle doğada akıl almaz güzelliklerle sanatla var olmuşlardır.

Anahtar kelimeler: Doğa, jeolifler, Sanat