Fosfat Kayası İçindeki Çözünür Organik Maddenin İzotermal Olmayan Bozunma Kinetiği


NAKTİYOK J. , BAYRAKÇEKEN H. , ÖZER A. , GÜLABOĞLU M. Ş.

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Turkey, 3 - 06 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey