1998 - TM - Çeşitli Mısır bitkilerinin kök gövde ve yaprak kuru madde miktarları ve NO3 azotu içeriği üzerine Azotobacter chroococcum kültürleri ile aşılamanın ve azotlu kimyasal gübrelemenin etkisi


KIZILOĞLU F. T. , BİLEN S. , ATAOĞLU N.

Doğu Anadolu Tarım Kongresi 14-18 Eylül Bildiri Kitabı, s: 1326-1337. Erzurum, Turkey, 14 - 18 September 1998, pp.1326-1337

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1326-1337