Nadir bir olgu Non Hodgkin Lenfoma tanılı çocuk hastada gelişen nonbakteriyel trombotik endokardit


Olgun H., Ceviz N., Laloğlu F., Keskin Yıldırım Z.

14. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ (15-18 Nisan 2015, Denizli), Denizli, Turkey, 15 - 18 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Ataturk University Affiliated: Yes