Akhaimenid Döneminde Yol Ağları


Creative Commons License

Afsharı L., Akarsu R.

ANASAY, no.16, pp.133-150, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: ANASAY
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.133-150
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

With the establishment of the Achaemenid Empire (550-330 BC), vast areas with different nationalities, customs and traditions came under the rule of the Achaemenid kingdom. Managing these different regions required well-equipped and numerous means of communication to facilitate access throughout the imperial kingdom. To achieve this, once the country had stabilized, the Achaemenids rebuilt old roads and established new ones. For the benefit of the passengers on these roads, they built several stations to provide food, water, horses and other amenities so that the fatigue of the passengers was alleviated. Soldiers were also present on these roads to ensure the safety of the traffic. The main roads were called “Royal roads” and connected all the capitals and important centers (Susa, Persepolis, Pasargad, Hegmataneh, Sardes, Babylonia) of the empire. There were many secondary roads connecting other areas and larger centers (Other cities and villages). Therefore, in this study, it will be tried to give information about the roads planned by the Achaemenid Empire in the light of written documents and archaeological data.

Keywords: Achaemenid Empire, Royal Roads, Persepolis, Susa, Sardes, Babylon.

Akhaimenid İmparatorluğunun (MÖ 550-330) kurulmasıyla, farklı halklara ve geleneklere sahip geniş alanlar İran egemenliğine girer. Dolayısıyla, bu çeşitli bölgelerin yönetimini sağlamak ve krallığın tüm bölgelerine erişimi kolaylaştırmak için çok sayıda donanımlı yol ağına ihtiyaç duyulmuştur. Bu yüzden, Akhaimenidler, sınırları içerisinde siyasi durumun istikrara kavuşmasının ardından bu amaca ulaşmak için, eski yolların bakım ve onarımını yaparak ilave olarak yeni yollar da inşa ettiler. Yorgun yolcuların dinlenebilmesi için yollar boyunca yaptıkları istasyonlarda yiyecek, su, at ve diğer imkanları da sağlarlar. Ayrıca bu yollarda sivil halk dışında, güvenliği sağlamak için askeri personel de bulundurmuşlardır. “Kral yolları” olarak da bilinen ana yollar, krallığın tüm başkentlerini (Susa, Persepolis, Pasargad, Hegmataneh, Sardes, Babil) ve önemli merkezlerini birbirine bağlıyordu. Ana yollar dışında, çoğu bölgede diğer alanlar birçok sayıda tali yol vasıtası ile merkezlere bağlanıyordu. Bu çalışmada, Akhaimenid İmparatorluğu tarafından planlanan yollar hakkında yazılı belgeler ve arkeolojik veriler ışığında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akhaimenid İmparatorluğu, Kral Yolları, Persepolis, Susa, Sardes, Babil.