Kuramlarla Postpartum Bakım


Sade G. , Özkan H. , Mucuk Ö.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.671-680, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5336/healthsci
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.671-680

Abstract

ÖZET Profesyonel mesleklerde bilimsel bilgi içeriği genellikle “kavram” ve “kuramlara” temellendirilir. Bu derleme, doğum sonu dönemde nitelikli bakımın sağlanması için yararlanılabilecek bazı kuramlara dikkat çekebilmek amacıyla yazılmıştır. Meleis geçiş kuramı, geçiş sürecinde, bireylere geçişe bağlı ihtiyaçlarına göre bireysel ve bütüncül bakım vermeyi amaçlar. Roy adaptasyon kuramı, postpartum sürece annenin adaptasyonunu sağlamak, ebe ve hemşire için önemli bir bakım görevidir. Maternal bağlanma kuramı, doğum sonrası ilk günlerde annenin bebeğine gösterdiği davranışların ölçümü veya gözlenmesi yoluyla değerlendirilir. Annelik rolü kuramı Meighan ve Mercer, annelik rolünün gerçekleşmesini ve annenin kurulu düzenine, annelik davranışlarını katmasını rol başarım süreci yani anne olmak olarak tanımlamaktadır. Öz bakım kuramı, annenin ihtiyaç duyduğu yardımı saptamak ve süreci düzenlemek, yardımın verilmesini planlamak, yardımın devamını sağlamak olarak tanımlanmaktadır. Emzirme öz yeterliği kuramı, emzirme öz yeterlilik kuramına temellendirilmiş emzirme eğitiminin emzirme başarısını artırmada etkili olduğu belirtilmektedir. Konfor kuramı, doğum sonu yüksek düzeyde konfor sağlanarak bireyin bakım kalitesine, memnuniyetine ve doğum sonu yaşam kalitesine katkı sağlanabilir. Postpartum depresyon kuramı, postpartum süreçte kadınlar depresyon bulguları yönünden izlenmeli ve kadınların aileleri bu konuda bilgilendirilmelidir. Kuram ve modellerin kullanılması uygulamalarda temel oluşturarak bakımın kalitesini artırabilir. Anah tar Ke li me ler: Postpartum bakım; kuram; ebe