Üç Bileşenli Fotoduyarlaştırıcı Sistemler


Yıldız Gül E., Tanrıverdi Eçik E., Şenkuytu E., Kishalı N.

VIII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 2 September - 05 October 2021, pp.94

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.94
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Moleküler oksijenin uyarılmış yüksek enerjili hali olan singlet oksijeni (1 O2) üretmek için birçok yöntem

olmasına rağmen, bir fotoduyarlaştırıcının uygun ışık ile uyarılması sonucu singlet oksijen üretmesi

bilinen en basit ve kontrol edilebilir yöntemdir [1]. Bir fotoduyarlaştırıcının ışık ile uyarılmasından elde

edilen singlet oksijen, fotokataliz reaksiyonların, fotovoltaik uygulamaların, DNA’nın oksidasyonunun ve

fotodinamik terapinin temel öğesidir [2].

Sunulan çalışma kapsamında üç bileşenli (tiyofen-siklotrifosfazen-BODIPY) yeni nesil fotoduyarlaştırıcılar

hazırlanmıştır. Sentezlenen fotoduyarlaştırıcı bileşiklerin yapıları kütle spektrometresi ve NMR

spektroskopisi teknikleri ile aydınlatılmıştır. Bileşiklerin fotofiziksel/fotokimyasal özellikleri UVVis

absorbans ve floresans spektrofotometreleri ile incelenmiştir. Devam eden proje kapsamında,

fotoduyarlaştırıcıların singlet oksijen varlığında gerçekleşen organik katılma reaksiyonlarında fotokatalizör

olarak kullanılabilme potansiyelleri belirlenecektir.