The Local Government System in The Government of Islamic Republic of Afghanistan


Creative Commons License

Karataş A., Çolakoğlu E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.32, no.2, pp.367-402, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Academic Search Premier, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.367-402
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Public service delivery at a local level by local authorities is a new experience in Afghanistan and is not a long history, as well as being a widely accepted practice around the world. Providing to the individuals in a healthy way at the local level, certainly, has not been possible for years, in the country where there is a constant security concern of life. Today, together with such as the continuing problems at the local level, despite the international community’s various aid to Afghanistan, the establishment of the Independent Directorate of Local Governance in the country, and the efforts of the central government on that, reaching to a desirable level of local governments is a still difficult situation. However, concrete steps that were taken are noteworthy in this respect. Given the great importance of the centralized management understanding of the country, causes to remain a part of its central government of the structures operating at the local level. This study mainly deals with the institutions or units that were structurally established at the local level in Afghanistan at a theoretical level. In addition to the shortcomings resulting from the legal and practical aspects of the related institutions, various proposals are being made in order to improve this understanding of the local government of the country.

Keywords: Afghanistan, Political and Administrative Organization, Local Government, Local Governance

Yerel düzeyde kamu hizmetlerinin yerel yönetimler tarafından sunulması, tüm dünyada yaygın ve kabul gören bir uygulama olmakla birlikte; Afganistan’da yeni bir deneyim olup, uzun bir geçmişe sahip değildir. Sürekli bir can güvenliği sorununun bulunduğu bir ülkede, kuşkusuz yıllarca yerel düzeyde hizmetlerin sağlıklı bir biçimde bireylere ulaştırabilmek mümkün olmamıştır. Bugün ise, yerel düzeyde benzer sorunlar devam etmekle birlikte, Afganistan’a uluslararası toplulukların çeşitli yardımlarda bulunmasına, ülkede Bağımsız Yerel Yönetişim Müdürlüğü’nün oluşturulmasına ve merkezi hükümetin bu yöndeki gayretlerine rağmen, yerel yönetimlerin istenilen düzeye erişimi hala zor görülmektedir. Ancak atılan somut adımlar bu bakımdan dikkat çekicidir. Ülkenin merkeziyetçi yönetim anlayışına oldukça önem vermesi, yerel düzeyde faaliyet gösteren yapıların merkezi yönetimin birer parçası halinde kalmasına neden olmaktadır. Bu çalışma kapsamında esasen yapısal olarak Afganistan’da yerel düzeyde oluşturulmuş kurumlar ya da birimler teorik düzeyde ele alınmaktadır. İlgili kurumların tüzel ve uygulama yönünden kaynaklanan eksiklikleri belirlenmekle birlikte, ülkenin bu yerel yönetim anlayışının geliştirilebilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Siyasal ve İdari Örgütlenme, Yerel Yönetim, Yerel Yönetişim