Alp Disiplini Kayakçılarda Dört Haftalık Sürat Egzersizlerinin Nitrik Oksit NO Seviyesine Kronik Etkisi


Creative Commons License

Taş M., Kıyıcı F., Kishalı N. F.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.34-41, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to reach the chronic effect of the level of nitric oxide of speed exercise which is 3days in

a week and 60 minutes in a day, totally four weeks, of the alp discipline elite Turkish alpine skiers. Today sport

and exercise are the cheapest and easiest way practiced by millions people to recede the stress and increase the

life standard and physical fitness. NO radical prevents the excessive simulation of the free radicals in the tissues

by reacting with other free radicals. While other free oxygen radicals are harmful in each concentration, NO has

important role to order cradle cap defense and many important events such as immunity which is unspecific.

However, it causes to appear pathological situation when it is produced excessive and in an improper place.

According to test results before the training programme while serum NO levels were at 18.4775 ± 1.63 U/mL,

these levels were measured as 14.8603 ± 1.51 U/mL after the exercise. This decrease in the NO levels were not

statistically considered as significantly (p>0.001). According to test results after the training programme while

serum NO levels were at 30.5551 ± 2.18 U/mL, these levels were measured as 20.2180 ± 1.65 U/mL after the

exercise. This decrease in the NO levels were statistically considered as significantly (p<0.001).

Bu çalışmanın amacı; Alp disiplinindeki elit Türk kayakçıların 4 hafta, haftada 3 gün, günde 60 ar dk sürat

antrenmanın nitrik oksit (NO) seviyesinin kronik etkisinin araştırılmasıdır. Günümüzde spor ve egzersiz,

insanoğlunun stresten uzaklaşmak, hayat standardını yükselmek ve beden zindeliğini iyi durumlara getirmesi

için milyonlarca kişi tarafından uygulanan en ucuz ve kolay yoldur. NO radikali diğer serbest radikaller ile

reaksiyona girerek dokularda serbest radikallerin aşırı birikimini önlemektedir. Diğer serbest oksijen radikalleri

her konsantrasyonda zararlı iken, NO düşük konsantrasyonlarda kan basıncı ve sindirim sisteminin

düzenlenmesinden konak savunması ve özgül olmayan immüniteye kadar birçok önemli fizyolojik olayların

düzenlenmesinde rol oynar. Ancak, uygunsuz yerde ve aşırı miktarda üretildiğinde, birçok patolojik durumun

ortaya çıkmasına neden olur.

Program öncesi test sonuçlarında; Sürat testi öncesi serum NO düzeyleri 18.4775 ± 1.63 U/mL iken sürat testi

sonrası 14.8603 ± 1.51 U/mL tespit edilmiştir. Serum NO düzeyindeki bu azalma istatistiksel olarak anlamlı

değildir (p>0.001). Program sonrası test sonuçlarında ise; Sürat testi öncesi serum NO düzeyleri 30.5551 ± 2.18

U/mL iken sürat testi sonrası 20.2180 ± 1.65 U/mL tespit edilmiştir. Serum NO düzeyindeki bu azalma

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.001).