Aile ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine yönelik görüşleri ile iş doyumlarının belirlenmesi


YALÇINÖZ BAYSAL H., BİLGİN S., ÖNER M.

15. hemşirelik kongresi 10-12 eylül2015 erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Ataturk University Affiliated: Yes