Behçet Hastasında Sağ Pulmoner Arterde Total Oklüzyon ve İntralober Pulmoner Sekestrasyon Birlikteliği


KARAMAN A. , DURUR SUBAŞI I. , KERGET B. , ALPER F.

36. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey