Yıldız Futbolcuların ArdıĢık Sprint, Sıçrama ve Bacak Kuvvetleri ĠliĢkilerinin AraĢtırılması


İMAMOĞLU O., ÇEBİ M., KİSHALI N. F., ZİYAGİL M. A., SİVRİKAYA M. H.

7. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 05 May 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Ataturk University Affiliated: Yes