İmalat Sanayindeki KOBİ lerin AB yi Algılama Düzeyleri Erzurum İli Üzerine Bir Saha Araştırması


GÜLLÜLÜ U., EMSEN Ö. S., AYDEMİR A. F.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.367-384, 2005 (Peer-Reviewed Journal)